donderdag 26 februari 2015

sinaasappel chocolade pastaEnglish version of the recipe (orange-chocolate paste) 

- cut 350 gr. dark chocolate in fine pieces (I use the chocolate from "Vivani"*, this one has 92% cacao and is sweetened with coconut blossom-sugar) and melt it au bain marie.
- grind the skin from one orange.
- cook 250 ml rice-milk* (or coconut-almond or hazelnut milk) together with the orange grind just to the cooking point.
- add the milk to the chocolate and stir to a smooth mixture.
- press the juice out of the orange and add 50 ml juice to the chocolate.
- pour the chocolate in a clean glass jar and let cool down. Keep in the fridge. You can keep the paste for about a week, but here it was almost gone immediately ;-)
- nice on bread, waffles, pancakes or just eat in out of the jar.

*available at organic food shop.

donderdag 19 februari 2015

just eat it

Heel soms blog ik over dingen die me raken in de voedsel industrie, zoals een stukje over e-nummers bijvoorbeeld. Vorige week zag ik deze documentaire "Just eat it". Veel van wat er in deze documentaire gezegd werd, wist ik wel, maar de feiten en de beelden vond ik toch shockerend en indrukwekkend. Waar het in deze film over gaat is dat veel van ons geproduceerde voedsel niet in onze maag terecht komt, maar direct bij het afval. Of omdat het over de datum is of omdat het niet eens in de winkel terecht komt. Supermarkten blijken zulke strenge eisen te stellen aan de vorm en kleur, dat veel groenten en fruit de schappen niet halen.
De Canadese filmmakers Jen Rustemeyer en Grant Baldwin stellen zichzelf de uitdaging om een half jaar te eten van wat ze vinden in de containers van supermarkten. Grant raakt zo verslaafd aan het vinden van voedsel dat het tot heel andere probleem leidt…. Als het je lukt deze documentaire nog te gaan zien, doe dat! Ik heb hem nog terug kunnen vinden bij "uitzending gemist". Ik vind het shockerend om te zien wat we weg gooien, hoe we met voedsel omgaan. Ikzelf probeer geen voedsel weg te gooien, ik kook precies wat we nodig hebben. Heel soms schimmelt een sneedje brood, dat dan aan de vogels wordt gegeven. Misschien helpt dit, hou ik mezelf voor. Maar het probleem begint al veel eerder in het proces. Met alle mooie groenten die we willen, en niet de scheve bananen of de kromme komkommers…

Sometimes I blog about things that get to me in our food-industry, like a little piece about e-numbers in our food. Last week I watched the documentary "Just eat it". A lot of things that were told in this documentary I already knew, but the facts and the images they showed I found shocking and impressive. This film is about that a lot of our produced food does not find its way to our stomach, but goes straight to the trash. Because it has past its date or because it never finds his way to our stores. Super markets have such strict rules about the shape and color that a lot of our vegetables and fruit never make it to the stores. 
The Canadian film makers Jen Rustemeyer and Grant Baldwin challenge themselves to eat the food they find in the containers of supermarkets for 6 months. Grant gets addicted to finding food that this leads to whole different problems… If you can find this film in your country, go get it and watch it! I found it very shocking to see what we trow away, how we deal with our food. I try not to waste food, I cook the amount of food we eat. Sometimes a piece of bread gets mould, which I feed to the birds. Maybe this helps, I tell myself. But the problem starts a lot earlier in the process. With all the beautiful looking vegetables we want and not the crooked bananas or bent cucumbers…

donderdag 5 februari 2015

rijst met savooie kool

English version of the recipe (rice with savoy cabbage)

- cook 150 gr. (unpolished/brown) rice according to the directions on the package.
- clean half a savoy cabbage and cut in small pieces.
- cook ready in 15 minutes and drain off.
- cut an union in small pieces and fruit in some olive oil.
- clean one big carrot and cut in small pieces and fruit 5 minutes with the union.
- add the cabbage and add salt and pepper to taste.
- add one teaspoon curry powder.
- add 200 ml vegetable cream* (for example rice-cream).
- stir very well and add some more curry powder if you like.
- serve with the rice.

*available at organic food shop.